Fastigheter

Fastigheter i Stockholm

Bootes 9

Adress: Skeppar Karls gränd 4 , Stockholm

Typ av fastighet: Lägenheter och lokal

Kvm: Totalt 986 kvm

Kontaktperson: Markus Månsson Tel. 0736 27 27 92

Kort om fastigheten: Huset i Bootes 9 kallas Ruuthska palatset, och uppfördes i mitten av 1600-talet av Israel Lagerfelt d.ä., den Lagerfeltska ättens stamfader.

Alcmene 1

Adress: Stora Nygatan 17 , Stockholm

Typ av fastighet: Butik och kontor

Kvm: Totalt 180 kvm

Kontaktperson: Markus Månsson Tel. 0736 27 27 92

Kort om fastigheten: Byggnaden på fastigheten uppfördes ursprungligen 1692 och har därefter renoverats och rustats ett flertal gånger. Idag är byggnaden fyra våningar och en inredd vind.

Fastigheter i Södertälje

Gravyren 14

Adress: Gröndalsvägen 3-17, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder

Kvm: Totalt 8 500 kvm fördelade på 126 lägenheter

Kontaktperson: Markus Månsson Tel. 0736 27 27 92

Kort om fastigheten: Gravyren 14 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö centrum i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1975.

Laveringen 6

Adress: Granövägen 65 – 77, 62 – 76, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder och lokaler

Kvm: Den uthyrbara arean uppgår till cirka 10 945 kvadratmeter.  Bostadsarean är 10 412 kvadratmeter fördelat på 155 lägenheter. Lokalarean uppgår till 533 kvadratmeter fördelat på  fem lokaler och två förråd.

Kontaktperson: Markus Månsson Tel. 0736 27 27 92

Kort om fastigheten: Laveringen 6 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta respektive tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1974. Fastigheten innefattar även  ett parkeringshus.

Gravyren 20

Adress: Grönkvists gränd 19 – 33, 22 – 40, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder och lokaler

Kvm:  Den uthyrbara arean uppgår till cirka 12 776 kvadratmeter.  Bostadsarean är 12 229 kvadratmeter fördelat på 184 lägenheter. Lokalarean uppgår till 547 kvadratmeter fördelat på sex  lokaler.

Kontaktperson: Markus Månsson Tel. 0736 27 27 92

Kort om fastigheten: Gravyren 20 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta respektive tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1975.

Akvarellen 5

Adress: Granövägen 15 – 31, 14 – 28, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder och lokaler

Kvm:  Den uthyrbara arean uppgår till cirka 12 283 kvadratmeter.  Bostadsarean är 11 595 kvadratmeter fördelat på 174 lägenheter. Lokalarean uppgår till 689 kvadratmeter fördelat på  tre lokaler och ett förråd. Fastigheten innefattar även ett parkeringshus.

Kontaktperson: Markus Månsson Tel. 0736 27 27 92

Kort om fastigheten: Akvarellen 5 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta respektive tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1973.

Gravyren 21

Adress: Gröndalsvägen 4, 16 och 20, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder och lokaler

Kvm: Den uthyrbara arean uppgår till cirka 4 214 kvadratmeter.  Bostadsarean är 1 560 kvadratmeter fördelat på 48 lägenheter. Lokalarean uppgår till 2 654 kvadratmeter fördelat på  fyra lokaler och innefattar äldreboende/LSS-boende samt  förskola.

Kontaktperson: Markus Månsson Tel. 0736 27 27 92

Kort om fastigheten: Gravyren 21 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1975. Fastigheten innefattar även  ett parkeringshus.

Akvarellen 6

Adress: Granövägen 1 – 13, 2 – 12, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder

Kvm: Den uthyrbara arean uppgår till cirka 8 648 kvadratmeter.  Bostadsarean är cirka 8 648 kvadratmeter fördelat på 99  lägenheter. Fastigheten har inga lokaler.

Kontaktperson: Markus Månsson Tel. 0736 27 27 92

Kort om fastigheten: Akvarellen 5 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta respektive tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1973. Fastigheten innefattar även  ett parkeringshus.

Bostället 1

Adress: Kämpevägen 27-49, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder

Kvm: Tomtarealen uppgår till 26 091 m2 och fastigheten är bebyggd med flerbostadshus på fyra olika huskroppar – totalt 7650 BOA fördelat på 121 hyreslägenheter. I detaljplanen finns även en ytterligare byggrätt inritad – möjlighet till totalt 8288 BTA.

Kontaktperson: Markus Månsson Tel. 0736 27 27 92

Kort om fastigheten: Bostället 1 är en bostadsfastighet beläget i utkanten av stadsdelen Ronna, i Södertälje kommun cirka 2 km nordväst från centrala Södertälje. Byggnaderna  har god standard och uppfördes 1970.

Flodhästen 1 & 2

Adress: Oxelgrensvägen, 35, Södertälje

Typ av fastighet: Industri, Lager

Kvm: Ca 8000 kvm

Kontaktperson: Markus Månsson Tel. 0736 27 27 92

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen inom Weda industriområde strax norr om centrala delarna av Södertälje i nära anslutning till E4 ca. 30km från Stockholm.

Stenkrossen 6

Adress: Klastorpsslingan 1, 3, 5 och 7, Södertälje

Typ av fastighet: Industri och Lager

Kvm: 6 268 kvm

Kontaktperson: Markus Månsson Tel. 0736 27 27 92

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen i Moraberg industriområde strax norr om centrala delarna av Södertälje i nära anslutning till E4 ca. 30km från Stockholm.

Lyftkranen 6

Adress: Klastorpsslingan 10, 12 ,14 , Södertälje

Typ av fastighet: Industri och Lager

Kvm: 4165 kvm

Kontaktperson: Markus Månsson Tel. 0736 27 27 92

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen i Moraberg industriområde strax norr om centrala delarna av Södertälje i nära anslutning till E4 ca. 30km från Stockholm.

Trålaren 1

Adress: Industrivägen 13, 15, Skepparevägen 2, Uthamnsvägen 10, 12, Södertälje

Typ av fastighet: Kontor, Lager och Verkstad

Kvm: Totalt 3 764 kvm

Kontaktperson: Markus Månsson Tel. 0736 27 27 92

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen inom det södra industriområdet, ca. 3,5 km från Södertälje Centrum. Omgivningen utgörs av mindre industrifastigheter inom med närhet till Södertälje Hamns järnvägsstation samt Södertälje Uthamn.

Sextanten 2

Adress: Sydhamnsvägen 46, Södertälje

Typ av fastighet: Lokaler, Butik och Lager

Kvm: 2 473 kvm, 1 160 kvm, 305 kvm

Kontaktperson: Markus Månsson Tel. 0736 27 27 92

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen inom det södra industriområdet, ca. 3,5 km från Södertälje Centrum. Omgivningen utgörs av mindre industrifastigheter inom med närhet till Södertälje Hamns järnvägsstation samt Södertälje Uthamn.

Fastigheter i Eskilstuna

Neonljuset 4

Adress: Fraktgatan 6, 633 46 Eskilstuna

Typ av fastighet: Industri och lager

Kvm: 28 271 m2 varav lokalarean är 11 800 m2

Kontaktperson: Markus Månsson Tel. 0736 27 27 92

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen i området Valhalla (Eskilstuna) med skyltläge mot E20, dagligen passerad med ca 20.000 bilar i båda riktningar.

Blocket 7

Adress: Saxgatan 11, 644 30 Torshälla

Typ av fastighet: Industri och lager

Kvm: 6682 m2 varav lokalarean är 3855 m2

Kontaktperson: Markus Månsson Tel. 0736 27 27 92

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen i ett strategiskt placerat industriområde i Torshälla,  med närhet till Eskilstuna centrum samt E20.