Fastigheter

Fastigheter i Stockholm

Bootes 9

Adress: Skeppar Karls gränd 4 , Stockholm

Typ av fastighet: Lägenheter och lokal

Kvm: Totalt 1010 kvm

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Huset i Bootes 9 kallas Ruuthska palatset, och uppfördes i mitten av 1600-talet av Israel Lagerfelt d.ä., den Lagerfeltska ättens stamfader.

Andromeda 10

Adress: Baggensgatan 14, Stockholm

Typ av fastighet: Lägenheter

Kvm: Totalt 280 kvm

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Andromeda 10 ligger inom ett stenkast från Köpmantorget
med Sankt Göran och Draken. Andromeda har
en markareal som uppgår till 70 kvadratmeter och är
bebyggd med en bostadsbyggnad. Bostadsbyggnaden
är uppförd omkring år 1630 i fem våningar plus en källarvåning.
Källarvåningen har grundmurar i natursten
med trä- och tegelkonstruktion ovanpå. Byggnaden
omfattar totalt fem bostadslägenheter. Bostadsarean
uppgår till 280 kvadratmeter. Tre av bostadslägenheterna
är i etage och sträcker sig över två plan.

Byggnaden är enligt Stockholm Stad klassad med
blå färg som innebär bebyggelse av synnerligen högt
kulturhistoriskt värde.

Alcmene 1

Adress: Stora Nygatan 17 , Stockholm

Typ av fastighet: Butik och kontor

Kvm: Totalt 180 kvm

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Byggnaden på fastigheten uppfördes ursprungligen 1692 och har därefter renoverats och rustats ett flertal gånger. Idag är byggnaden fyra våningar och en inredd vind.

Fastigheter i Södertälje

Slånbäret 2 & 3

Adress: Rosenlundsvägen 8A-B och Bellmansvägen 4A-B, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder

Kvm: Totalt 1668 kvm fördelat på 36 lägenheter

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Slånbäret 2 & 3 är fördelade på två bostadshus som är belägna några minuter från centrala Södertälje. Byggnaderna har god standard och uppfördes 1945

Hammaren 13

Adress: Dalgatan 13, Ragnhildsbacken 40, Ragnhildsbacken 42A-B, Täppgatan 18, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder

Kvm: Totalt 4452 m2 fördelat på 68 lägenheter, 4 lokaler samt 15 garageplatser.

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Hammaren 13 är en bostadsfastighet belägen i centrala Södertälje. Byggnaden har god standard och uppfördes 1958

Pionen 1

Adress: Parkgatan 15-17, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder

Kvm: Totalt 1504 kvm fördelat på 23 lägenheter

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Pionen 1 är en bostadsfastighet belägen i centrala Södertälje. Byggnaden har god standard och uppfördes 1960

Bromsen 1

Adress: Oxbacksgatan 10, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder samt kommersiella lokaler

Kvm: Totalt 1894 kvm fördelade på 20 lägenheter samt två kommersiella lokaler

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Bromsen 1 är en bostadsfastighet belägen i centrala Södertälje. Byggnaden har god standard och uppfördes 1945

Hammaren 3

Adress: Dalgatan 15 A-B, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder samt en kommersiell lokal

Kvm: Totalt 1471 kvm fördelade på 25 lägenheter samt en kommersiell lokal

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Hammaren 3 är fördelad på två bostadshus som är belägna i centrala Södertälje. Byggnaden har god standard och uppfördes 1963

Torsken 5

Adress: Rundelsgatan 2, Värdsholmsgatan 7, Värdsholmsgatan 9 & Värdsholmsgatan 11, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder samt kommersiella lokaler

Kvm: Totalt 3526 kvm fördelade på 48 lägenheter samt en kommersiella lokaler

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Torsken 5 består av ett flerbostadshus som har en god standard och uppfördes 1966. Fastigheten är belägen i de centrala delarna av Södertälje, ca 900 meter söder om Centralstationen. Närområdet utgörs av framför allt flerbostadshus, men även service och industri. Området är tillgängligt med bil, med närhet till hela centrala Södertälje samt med tillgång till E20 och E4.

Laxen 7

Adress: Värdsholmsgatan 6, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder samt kommersiell lokal

Kvm: Totalt 1141 kvm fördelade på 15 lägenheter samt en kommersiell lokal

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Laxen 7 är fördelad på ett bostadshus som har en god standard och uppfördes 1957. Fastigheten är belägen i de centrala delarna av Södertälje, ca 750 meter söder om centralstationen. Närområdet utgörs av framför allt flerbostadshus, men även service och industri. Området är tillgängligt med bil, med närhet till hela centrala Södertälje samt med tillgång till E20 och E4.

Katten 8

Adress: Bergsgatan 14A-B, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder & lokaler

Kvm: Totalt 1750 m2 fördelat på 24 lägenheter och 3 lokaler.

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Katten 8 består av två bostadsfastigheter belägna i närheten av centrala Södertälje. Husen är uppförda 1947 och genomgick totalrenovering invändigt 1984.

Gravyren 14

Adress: Gröndalsvägen 3-17, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder

Kvm: Totalt 8 504 kvm fördelade på 126 lägenheter

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Gravyren 14 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö centrum i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1975.

Laveringen 6

Adress: Granövägen 65 – 77, 62 – 76, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder och lokaler

Kvm: Den uthyrbara arean uppgår till cirka 10 945 kvadratmeter.  Bostadsarean är 10 412 kvadratmeter fördelat på 155 lägenheter. Lokalarean uppgår till 533 kvadratmeter fördelat på  fem lokaler och två förråd.

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Laveringen 6 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta respektive tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1974. Fastigheten innefattar även  ett parkeringshus.

Gravyren 20

Adress: Grönkvists gränd 19 – 33, 22 – 40, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder och lokaler

Kvm:  Den uthyrbara arean uppgår till cirka 13 008 kvadratmeter.  Bostadsarean är 12 229 kvadratmeter fördelat på 184 lägenheter. Lokalarean uppgår till 779 kvadratmeter fördelat på sex  lokaler.

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Gravyren 20 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta respektive tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1975.

Akvarellen 5

Adress: Granövägen 15 – 31, 14 – 28, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder och lokaler

Kvm:  Den uthyrbara arean uppgår till cirka 12 283 kvadratmeter.  Bostadsarean är 11 595 kvadratmeter fördelat på 174 lägenheter. Lokalarean uppgår till 689 kvadratmeter fördelat på  tre lokaler och ett förråd. Fastigheten innefattar även ett parkeringshus.

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Akvarellen 5 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta respektive tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1973.

Gravyren 21

Adress: Gröndalsvägen 4, 16 och 20, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder och lokaler

Kvm: Den uthyrbara arean uppgår till cirka 4 263 kvadratmeter.  Bostadsarean är 1 560 kvadratmeter fördelat på 48 lägenheter. Lokalarean uppgår till 2 703 kvadratmeter fördelat på  fyra lokaler och innefattar äldreboende/LSS-boende samt  förskola.

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Gravyren 21 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1975. Fastigheten innefattar även  ett parkeringshus.

Akvarellen 6

Adress: Granövägen 1 – 13, 2 – 12, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder

Kvm: Den uthyrbara arean uppgår till cirka 8 648 kvadratmeter.  Bostadsarean är cirka 8 648 kvadratmeter fördelat på 99  lägenheter. Fastigheten har inga lokaler.

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Akvarellen 5 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta respektive tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1973. Fastigheten innefattar även  ett parkeringshus.

Bostället 1

Adress: Kämpevägen 27-49, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder

Kvm: Tomtarealen uppgår till 26 091 m2 och fastigheten är bebyggd med flerbostadshus på fyra olika huskroppar – totalt 7792 BOA fördelat på 121 hyreslägenheter. I detaljplanen finns även en ytterligare byggrätt inritad – möjlighet till totalt 8288 BTA.

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Bostället 1 är en bostadsfastighet beläget i utkanten av stadsdelen Ronna, i Södertälje kommun cirka 2 km nordväst från centrala Södertälje. Byggnaderna  har god standard och uppfördes 1970.

Flodhästen 1 & 2

Adress: Oxelgrensvägen, 35, Södertälje

Typ av fastighet: Industri, Lager

Kvm:  7436 kvm

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen inom Weda industriområde med direkt närhet till Moraberg industriområde, strax norr om centrala delarna av Södertälje i nära anslutning till E4 ca. 30km från Stockholm.

Stenkrossen 6

Adress: Klastorpsslingan 1, 3, 5 och 7, Södertälje

Typ av fastighet: Industri och Lager

Kvm: 7178 kvm

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen i Moraberg industriområde strax norr om centrala delarna av Södertälje i nära anslutning till E4 ca. 30km från Stockholm.

Lyftkranen 6

Adress: Klastorpsslingan 10, 12 ,14 , Södertälje

Typ av fastighet: Industri och Lager

Kvm: 4165 kvm

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen i Moraberg industriområde strax norr om centrala delarna av Södertälje i nära anslutning till E4 ca. 30km från Stockholm.

Trålaren 1

Adress: Industrivägen 13, 15, Skepparevägen 2, Uthamnsvägen 10, 12, Södertälje

Typ av fastighet: Kontor, Lager och Verkstad

Kvm: Totalt 4046 kvm

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen inom det södra industriområdet, ca. 3,5 km från Södertälje Centrum. Omgivningen utgörs av mindre industrifastigheter inom med närhet till Södertälje Hamns järnvägsstation samt Södertälje Uthamn.

Sextanten 2

Adress: Sydhamnsvägen 46, Södertälje

Typ av fastighet: Lokaler, Butik och Lager

Kvm: 4964

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen inom det södra industriområdet, ca. 3,5 km från Södertälje Centrum. Omgivningen utgörs av mindre industrifastigheter inom med närhet till Södertälje Hamns järnvägsstation samt Södertälje Uthamn.

Fastigheter i Eskilstuna

Neonljuset 4

Adress: Fraktgatan 6, 633 46 Eskilstuna

Typ av fastighet: Industri och lager

Kvm: 28 271 m2 varav lokalarean är 11 862 m2

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen i området Valhalla (Eskilstuna) med skyltläge mot E20, dagligen passerad med ca 20.000 bilar i båda riktningar.

Valhalla 2:34 & Valhalla 2:35

Adress: Västerleden 60 & 62, 633 47 Eskilstuna

Typ av fastighet: Industri, lager, kontor, hotell & restaurang

Kvm: 7755 m2 varav lokalarean är 4997 m2

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Fastigheterna är belägna i ett strategiskt placerat industri/handelsområde i Valhalla, med närhet till Eskilstuna centrum samt E20.

Blocket 7

Adress: Saxgatan 11, 644 30 Torshälla

Typ av fastighet: Industri och lager

Kvm: 6682 m2 varav lokalarean är 3855 m2

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen i ett strategiskt placerat industriområde i Torshälla, med närhet till Eskilstuna centrum samt E20.

Lien 2

Adress: Saxgatan 8, Germundsgatan 92, 644 30 Torshälla

Typ av fastighet: Industri och lager

M2: 11 286 m2 varav lokalarean är 4976 m2

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen i ett strategiskt placerat industriområde i Torshälla, med närhet till Eskilstuna centrum samt E20.

Nollplanet 7

Adress: Fabriksgatan 9, 633 46 Eskilstuna

Typ av fastighet: Industri och lager

Kvm: 6 601 m2 varav lokalarean är 2149 m2

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen i ett strategiskt placerat industriområde i Valhalla, med närhet till Eskilstuna centrum samt med skyltläge mot E20

Torshälla 6:20

Adress: Ekbacken 5, 644 30 Torshälla

Typ av fastighet: Industri och lager

Kvm: 7 755 m2 varav lokalarean är 1 744 m2

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen i ett strategiskt placerat industriområde i Torshälla, med närhet till Eskilstuna centrum samt E20

Instrumentet 2

Adress: Vägmästarvägen 4, 635 02 Eskilstuna

Typ av fastighet: Industri och lager

Kvm: 5008 m2 varav lokalarean är 1886 m2

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen i ett strategiskt placerat industriområde i Svista, med närhet till Eskilstuna centrum samt E20