Gå Tillbaka

Akvarellen 5

Adress: Granövägen 15 – 31, 14 – 28, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder och lokaler

Kvm:  Den uthyrbara arean uppgår till cirka 12 283 kvadratmeter.  Bostadsarean är 11 595 kvadratmeter fördelat på 174 lägenheter. Lokalarean uppgår till 689 kvadratmeter fördelat på  tre lokaler och ett förråd. Fastigheten innefattar även ett parkeringshus.

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Akvarellen 5 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta respektive tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1973.