Gå Tillbaka

Akvarellen 6

Adress: Granövägen 1 – 13, 2 – 12, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder

Kvm: Den uthyrbara arean uppgår till cirka 8 648 kvadratmeter.  Bostadsarean är cirka 8 648 kvadratmeter fördelat på 99  lägenheter. Fastigheten har inga lokaler.

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Akvarellen 5 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta respektive tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1973. Fastigheten innefattar även  ett parkeringshus.