Gå Tillbaka

Andromeda 10

Adress: Baggensgatan 14, Stockholm

Typ av fastighet: Lägenheter

Kvm: Totalt 280 kvm

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Andromeda 10 ligger inom ett stenkast från Köpmantorget
med Sankt Göran och Draken. Andromeda har
en markareal som uppgår till 70 kvadratmeter och är
bebyggd med en bostadsbyggnad. Bostadsbyggnaden
är uppförd omkring år 1630 i fem våningar plus en källarvåning.
Källarvåningen har grundmurar i natursten
med trä- och tegelkonstruktion ovanpå. Byggnaden
omfattar totalt fem bostadslägenheter. Bostadsarean
uppgår till 280 kvadratmeter. Tre av bostadslägenheterna
är i etage och sträcker sig över två plan.

Byggnaden är enligt Stockholm Stad klassad med
blå färg som innebär bebyggelse av synnerligen högt
kulturhistoriskt värde.