Gå Tillbaka

Gravyren 20

Adress: Grönkvists gränd 19 – 33, 22 – 40, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder och lokaler

Kvm:  Den uthyrbara arean uppgår till cirka 13 008 kvadratmeter.  Bostadsarean är 12 229 kvadratmeter fördelat på 184 lägenheter. Lokalarean uppgår till 779 kvadratmeter fördelat på sex  lokaler.

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Gravyren 20 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta respektive tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1975.