Gå Tillbaka

Gravyren 21

Adress: Gröndalsvägen 4, 16 och 20, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder och lokaler

Kvm: Den uthyrbara arean uppgår till cirka 4 263 kvadratmeter.  Bostadsarean är 1 560 kvadratmeter fördelat på 48 lägenheter. Lokalarean uppgår till 2 703 kvadratmeter fördelat på  fyra lokaler och innefattar äldreboende/LSS-boende samt  förskola.

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Gravyren 21 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1975. Fastigheten innefattar även  ett parkeringshus.