Gå Tillbaka

Laveringen 6

Adress: Granövägen 65 – 77, 62 – 76, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder och lokaler

Kvm: Den uthyrbara arean uppgår till cirka 10 945 kvadratmeter.  Bostadsarean är 10 412 kvadratmeter fördelat på 155 lägenheter. Lokalarean uppgår till 533 kvadratmeter fördelat på  fem lokaler och två förråd.

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Laveringen 6 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta respektive tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1974. Fastigheten innefattar även  ett parkeringshus.