Hovsjö

Med hjärta för Hovsjö

För oss på Månsbro Fastigheter är det viktigt att hyresgäster trivs och känner sig trygga i Hovsjö. Hovsjö är ett fantastiskt fint område med naturen runt knuten och närhet till centrum i Södertälje. Därför valde Månsbro Fastigheter att utöka ägandet av fastigheter under 2020 och har nu nästan 800 lägenheter i området. Varje dag jobbar vi inom Månsbro Fastigheter för våra hyresgästers bästa och vi är extra stolta över det intensiva förbättringsarbete som skett under 2020. Bland annat har vi hunnit renovera 55 stycken lägenheter, lagt ett nytt tak på ett av husen, renoverat ett soprum och bytt ut en del gammal tvättutrustning till ny.

Utomhusmiljön i området är väl så viktig som att lägenheterna är trevliga och ändamålsenliga. Ett kontinuerligt arbete med trevliga samlingsplatser och grönområden är en självklarhet. Klotter avlägsnas snarast möjligt. Råttbekämpning och sophantering är hjärtefrågor för oss. Det ska vara rent och snyggt i området. Ett målmedvetet arbete med råttbekämpning har, under åtta månader, gett ett fantastiskt resultat och råttorna är i det närmaste borta. För att de inte ska komma tillbaka fortsätter arbetet.

Månsbro Fastigheter har fyra portvakter med uppgiften att hålla rent och fint i området. Soporna som slängs i området plockas upp varje dag. Entreprenörer anlitas för att köra soporna till Telge Återvinning. Ett enormt engagemang finns för denna fråga och målsättningen är naturligtvis att alla som bor och vistas i området ska vara rädda om det och hjälpas åt med att hålla det fritt från sopor.

Vi har egen personal som trygghetspatrullerar källargångar, garage och andra gemensamma utrymmen, även helger/nattetid. Ett nära samarbete med polisen samt installerade larm begränsar möjligheterna för obehöriga att vistas i t ex källargångar. Detta är ytterligare åtgärder som bidrar till en ökad trygghet.

I september öppnade Månsbro Fastigheter ett områdeskontor i Hovsjö. Tanken med detta är att förenkla för hyresgäster att få hjälp med alla frågor som uppstår avseende boendet i våra lägenheter. Detta är tillfälligt stängt p g a Covid 19.

En meningsfull fritid för barn och unga är ytterligare en fråga som Månsbro Fastigheter brinner för. Ett samarbete för detta har inletts med basketklubben SBBK.

Vi vill att alla våra hyresgäster ska vilja bo kvar i området även när omständigheterna förändras, vare sig det rör behov av en annan storlek på lägenhet, förändrade familjeförhållanden eller något annat, att hyresgäster ska vilja göra bostadskarriär i Hovsjö. En förutsättning för det är ett lugnt, tryggt och rent Hovsjö.

Månsbro Fastigheters yttersta mål är stolta och glada Hovsjöbor!