Fastigheter i Södertälje

 • Slånbäret 2 & 3

  Adress: Rosenlundsvägen 8A-B och Bellmansvägen 4A-B, Södertälje

  Typ av fastighet: Bostäder

  Kvm: Totalt 1668 kvm fördelat på 36 lägenheter

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Slånbäret 2 & 3 är fördelade på två bostadshus som är belägna några minuter från centrala Södertälje. Byggnaderna har god standard och uppfördes 1945

 • Hammaren 13

  Adress: Dalgatan 13, Ragnhildsbacken 40, Ragnhildsbacken 42A-B, Täppgatan 18, Södertälje

  Typ av fastighet: Bostäder

  Kvm: Totalt 4452 m2 fördelat på 68 lägenheter, 4 lokaler samt 15 garageplatser.

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Hammaren 13 är en bostadsfastighet belägen i centrala Södertälje. Byggnaden har god standard och uppfördes 1958

 • Pionen 1

  Adress: Parkgatan 15-17, Södertälje

  Typ av fastighet: Bostäder

  Kvm: Totalt 1504 kvm fördelat på 23 lägenheter

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Pionen 1 är en bostadsfastighet belägen i centrala Södertälje. Byggnaden har god standard och uppfördes 1960

 • Bromsen 1

  Adress: Oxbacksgatan 10, Södertälje

  Typ av fastighet: Bostäder samt kommersiella lokaler

  Kvm: Totalt 1894 kvm fördelade på 20 lägenheter samt två kommersiella lokaler

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Bromsen 1 är en bostadsfastighet belägen i centrala Södertälje. Byggnaden har god standard och uppfördes 1945

 • Hammaren 3

  Adress: Dalgatan 15 A-B, Södertälje

  Typ av fastighet: Bostäder samt en kommersiell lokal

  Kvm: Totalt 1471 kvm fördelade på 25 lägenheter samt en kommersiell lokal

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Hammaren 3 är fördelad på två bostadshus som är belägna i centrala Södertälje. Byggnaden har god standard och uppfördes 1963

 • Torsken 5

  Adress: Rundelsgatan 2, Värdsholmsgatan 7, Värdsholmsgatan 9 & Värdsholmsgatan 11, Södertälje

  Typ av fastighet: Bostäder samt kommersiella lokaler

  Kvm: Totalt 3526 kvm fördelade på 48 lägenheter samt en kommersiella lokaler

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Torsken 5 består av ett flerbostadshus som har en god standard och uppfördes 1966. Fastigheten är belägen i de centrala delarna av Södertälje, ca 900 meter söder om Centralstationen. Närområdet utgörs av framför allt flerbostadshus, men även service och industri. Området är tillgängligt med bil, med närhet till hela centrala Södertälje samt med tillgång till E20 och E4.

 • Laxen 7

  Adress: Värdsholmsgatan 6, Södertälje

  Typ av fastighet: Bostäder samt kommersiell lokal

  Kvm: Totalt 1141 kvm fördelade på 15 lägenheter samt en kommersiell lokal

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Laxen 7 är fördelad på ett bostadshus som har en god standard och uppfördes 1957. Fastigheten är belägen i de centrala delarna av Södertälje, ca 750 meter söder om centralstationen. Närområdet utgörs av framför allt flerbostadshus, men även service och industri. Området är tillgängligt med bil, med närhet till hela centrala Södertälje samt med tillgång till E20 och E4.

 • Katten 8

  Adress: Bergsgatan 14A-B, Södertälje

  Typ av fastighet: Bostäder & lokaler

  Kvm: Totalt 1750 m2 fördelat på 24 lägenheter och 3 lokaler.

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Katten 8 består av två bostadsfastigheter belägna i närheten av centrala Södertälje. Husen är uppförda 1947 och genomgick totalrenovering invändigt 1984.

 • Gravyren 14

  Adress: Gröndalsvägen 3-17, Södertälje

  Typ av fastighet: Bostäder

  Kvm: Totalt 8 504 kvm fördelade på 126 lägenheter

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Gravyren 14 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö centrum i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1975.

 • Laveringen 6

  Adress: Granövägen 65 – 77, 62 – 76, Södertälje

  Typ av fastighet: Bostäder och lokaler

  Kvm: Den uthyrbara arean uppgår till cirka 10 945 kvadratmeter.  Bostadsarean är 10 412 kvadratmeter fördelat på 155 lägenheter. Lokalarean uppgår till 533 kvadratmeter fördelat på  fem lokaler och två förråd.

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Laveringen 6 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta respektive tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1974. Fastigheten innefattar även  ett parkeringshus.

 • Gravyren 20

  Adress: Grönkvists gränd 19 – 33, 22 – 40, Södertälje

  Typ av fastighet: Bostäder och lokaler

  Kvm:  Den uthyrbara arean uppgår till cirka 13 008 kvadratmeter.  Bostadsarean är 12 229 kvadratmeter fördelat på 184 lägenheter. Lokalarean uppgår till 779 kvadratmeter fördelat på sex  lokaler.

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Gravyren 20 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta respektive tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1975.

 • Akvarellen 5

  Adress: Granövägen 15 – 31, 14 – 28, Södertälje

  Typ av fastighet: Bostäder och lokaler

  Kvm:  Den uthyrbara arean uppgår till cirka 12 283 kvadratmeter.  Bostadsarean är 11 595 kvadratmeter fördelat på 174 lägenheter. Lokalarean uppgår till 689 kvadratmeter fördelat på  tre lokaler och ett förråd. Fastigheten innefattar även ett parkeringshus.

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Akvarellen 5 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta respektive tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1973.

 • Gravyren 21

  Adress: Gröndalsvägen 4, 16 och 20, Södertälje

  Typ av fastighet: Bostäder och lokaler

  Kvm: Den uthyrbara arean uppgår till cirka 4 263 kvadratmeter.  Bostadsarean är 1 560 kvadratmeter fördelat på 48 lägenheter. Lokalarean uppgår till 2 703 kvadratmeter fördelat på  fyra lokaler och innefattar äldreboende/LSS-boende samt  förskola.

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Gravyren 21 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1975. Fastigheten innefattar även  ett parkeringshus.

 • Akvarellen 6

  Adress: Granövägen 1 – 13, 2 – 12, Södertälje

  Typ av fastighet: Bostäder

  Kvm: Den uthyrbara arean uppgår till cirka 8 648 kvadratmeter.  Bostadsarean är cirka 8 648 kvadratmeter fördelat på 99  lägenheter. Fastigheten har inga lokaler.

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Akvarellen 5 är en bostadsfastighet belägen i Hovsjö i Södertälje kommun cirka 2,5 km sydväst om centrala Södertälje. Byggnaderna, i åtta respektive tre våningar samt källarplan, har god standard och uppfördes 1973. Fastigheten innefattar även  ett parkeringshus.

 • Bostället 1

  Adress: Kämpevägen 27-49, Södertälje

  Typ av fastighet: Bostäder

  Kvm: Tomtarealen uppgår till 26 091 m2 och fastigheten är bebyggd med flerbostadshus på fyra olika huskroppar – totalt 7792 BOA fördelat på 121 hyreslägenheter. I detaljplanen finns även en ytterligare byggrätt inritad – möjlighet till totalt 8288 BTA.

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Bostället 1 är en bostadsfastighet beläget i utkanten av stadsdelen Ronna, i Södertälje kommun cirka 2 km nordväst från centrala Södertälje. Byggnaderna  har god standard och uppfördes 1970.

 • Flodhästen 1 & 2

  Adress: Oxelgrensvägen, 35, Södertälje

  Typ av fastighet: Industri, Lager

  Kvm:  7436 kvm

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen inom Weda industriområde med direkt närhet till Moraberg industriområde, strax norr om centrala delarna av Södertälje i nära anslutning till E4 ca. 30km från Stockholm.

 • Stenkrossen 6

  Adress: Klastorpsslingan 1, 3, 5 och 7, Södertälje

  Typ av fastighet: Industri och Lager

  Kvm: 7178 kvm

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen i Moraberg industriområde strax norr om centrala delarna av Södertälje i nära anslutning till E4 ca. 30km från Stockholm.

 • Lyftkranen 6

  Adress: Klastorpsslingan 10, 12 ,14 , Södertälje

  Typ av fastighet: Industri och Lager

  Kvm: 4165 kvm

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen i Moraberg industriområde strax norr om centrala delarna av Södertälje i nära anslutning till E4 ca. 30km från Stockholm.

 • Trålaren 1

  Adress: Industrivägen 13, 15, Skepparevägen 2, Uthamnsvägen 10, 12, Södertälje

  Typ av fastighet: Kontor, Lager och Verkstad

  Kvm: Totalt 4046 kvm

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen inom det södra industriområdet, ca. 3,5 km från Södertälje Centrum. Omgivningen utgörs av mindre industrifastigheter inom med närhet till Södertälje Hamns järnvägsstation samt Södertälje Uthamn.

 • Sextanten 2

  Adress: Sydhamnsvägen 46, Södertälje

  Typ av fastighet: Lokaler, Butik och Lager

  Kvm: 4964

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Fastigheten är belägen inom det södra industriområdet, ca. 3,5 km från Södertälje Centrum. Omgivningen utgörs av mindre industrifastigheter inom med närhet till Södertälje Hamns järnvägsstation samt Södertälje Uthamn.