Fastigheter i Stockholm

 • Bootes 9

  Adress: Skeppar Karls gränd 4 , Stockholm

  Typ av fastighet: Lägenheter och lokal

  Kvm: Totalt 1010 kvm

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Huset i Bootes 9 kallas Ruuthska palatset, och uppfördes i mitten av 1600-talet av Israel Lagerfelt d.ä., den Lagerfeltska ättens stamfader.

 • Andromeda 10

  Adress: Baggensgatan 14, Stockholm

  Typ av fastighet: Lägenheter

  Kvm: Totalt 280 kvm

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Andromeda 10 ligger inom ett stenkast från Köpmantorget
  med Sankt Göran och Draken. Andromeda har
  en markareal som uppgår till 70 kvadratmeter och är
  bebyggd med en bostadsbyggnad. Bostadsbyggnaden
  är uppförd omkring år 1630 i fem våningar plus en källarvåning.
  Källarvåningen har grundmurar i natursten
  med trä- och tegelkonstruktion ovanpå. Byggnaden
  omfattar totalt fem bostadslägenheter. Bostadsarean
  uppgår till 280 kvadratmeter. Tre av bostadslägenheterna
  är i etage och sträcker sig över två plan.

  Byggnaden är enligt Stockholm Stad klassad med
  blå färg som innebär bebyggelse av synnerligen högt
  kulturhistoriskt värde.

 • Alcmene 1

  Adress: Stora Nygatan 17 , Stockholm

  Typ av fastighet: Butik och kontor

  Kvm: Totalt 180 kvm

  Kontaktperson: Markus Månsson
  Mail: markus@mansbro.se

  Kort om fastigheten: Byggnaden på fastigheten uppfördes ursprungligen 1692 och har därefter renoverats och rustats ett flertal gånger. Idag är byggnaden fyra våningar och en inredd vind.