Gå Tillbaka

Bostället 1

Adress: Kämpevägen 27-49, Södertälje

Typ av fastighet: Bostäder

Kvm: Tomtarealen uppgår till 26 091 m2 och fastigheten är bebyggd med flerbostadshus på fyra olika huskroppar – totalt 7792 BOA fördelat på 121 hyreslägenheter. I detaljplanen finns även en ytterligare byggrätt inritad – möjlighet till totalt 8288 BTA.

Kontaktperson: Markus Månsson
Mail: markus@mansbro.se

Kort om fastigheten: Bostället 1 är en bostadsfastighet beläget i utkanten av stadsdelen Ronna, i Södertälje kommun cirka 2 km nordväst från centrala Södertälje. Byggnaderna  har god standard och uppfördes 1970.