Om oss

Månsbro Fastigheter är ett expansivt samt familjeägt bolag med bostads-, lager-, logistik-, och industrifastigheter, vilka ligger i Gamla Stan, Södertälje och Eskilstuna. Månsbro fastigheter har som devis att förvärva, förvalta och förädla samt bygga dessa typer av fastigheter. Fastighetsbeståndet består av cirka 60 000 kvm kommersiell yta samt cirka 1200 lägenheter. En stor del av vår kommersiella fastighetsportfölj består av industri- och lagerlokaler, där våra kommersiella hyresgäster är internationella industrikoncerner men även mindre lokala entreprenörer.

Månsbro Fastigheter AB är moderbolag i en koncern som ägs i sin helhet av Per-Axel och Lars-Åke Månsson. I dagsläget har vi ett fastighetsbestånd uppgående till ca 3 miljarder kronor. Vi inom Månsbro Fastigheter ser helst att vi inte överstiger 50% i belåningsgrad, för att ha sunda affärer.

Vårat nuvarande delmål är att nå ett fastighetsvärde om 5 miljarder kronor till 2025. Fastighetsvärdet ska öka genom rätt förvärv och förädling av befintligt fastighetsbestånd. Vi är öppna för flera förvärv och vill självklart genomföra affärer där alla parter blir nöjda!

Företaget ägs i sin helhet av bröderna Per-Axel och Lars-Åke Månsson. Månsbro Fastigheter AB är ägarbolaget i vår företagsgrupp. InCup Sörmland samt SHARP Södertälje (Månsbro KC) ingår i koncernen.

Historia

Månsbro Fastigheter AB:s historia går tillbaka ända till 1978, då bröderna Per-Axel och Lars-Åke Månssons föräldrar köpte den första hyresfastigheten som är belägen på Bellmansvägen 6 i Rosenlund, Södertälje. Bröderna skolades in i företaget och det dröjde till 1997 innan man utökade beståndet till att sedermera omfatta 350 lägenheter och lokaler i Södertälje centrum samt Rosenlundsområdet. Hela beståndet avyttrades 2007, bara några månader innan den globala finanskrisen slog till.

Från och med 2010 fram till och med 2022 har fastighetsförvärv samt förädling av befintligt fastighetsbestånd skapat ett fastighetsvärde om över 3 miljarder kronor.